THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHO KH ĐANG SỬ DỤNG FPT

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CHO KH ĐANG SỬ DỤNG FPT

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM CỦA FPT TELECOM

Phần dành cho khách hàng đang sử dụng internet FPT

1. Thủ tục:

a. Đối với khách hàng cá nhân:

– Chứng minh nhân dân của chủ Hợp đồng, hoặc Hộ chiếu (đối với người nước ngoài)
– Hợp đồng (nếu cần)

b. Đối với khách hàng doanh nghiệp:

– Giấy giới thiệu của doanh nghiệp.
– Chứng minh nhân dân của người được giới thiệu
– Hợp đồng (nếu cần)

2. Chi phí chuyển địa điểm:

a. Đối với khách hàng sử dụng internet ADSL:

– Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ hoặc khác địa chỉ là 100.000 đồng.
– Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

b. Đối với khách hàng sử dụng internet FTTH:

– Thời gian sử dụng internet liên tục dưới 12 tháng: phí chuyển cùng địa chỉ là 500.000 đồng, hoặc khác địa chỉ là 1.500.000 đồng.
– Thời gian sử dụng internet liên tục trên 12 tháng: Miễn phí.

Giá chưa bao gồm 10% thuế VAT.